Classical Junior

Final

Best Classical Pianist (Junior)

Name: Cinnia Terent

Classical Pianist (Junior) - 2nd

Name: Ang Zi Xin

Classical Pianist (Junior) - 3rd

Name: Liew Lang Vui

Classical Junior

Semi-Final

1. Name: Liao Ting Zhen

2. Name: Liew Lang Vui

3. Name: Toh Chun Yan, Chloe

4. Name: Alexa Wan Ru Xin

5. Name: Cinnia Terent

6. Name: Chervelle Lau Yun Xi

7. Name: Grace Yap Shi Min

8. Name: Zhang Ran

9. Name: Chan Liqing Teagan

10. Name: Grace Chng Hui En

11. Name: Tan Qiyuan Kerri

12. Name: Yoong Jun Kiat

13. Name: Hui Yat Zachary

14. Name: Liu Han Xi

15. Name: Sophia Wan Zhi Lynn

16. Name: Ang Zi Xin

17. Name: Madeleine Nicole Tan

18. Name: Tran Le Minh Uyen

19. Name: Zhou Jiayuan

20. Name: Jessica Ong

× Whatsapp Us!